Angkatan Tentera Malaysia Dan Perlembagaan

17-Kehebatan-Pasukan-Tentera-Malaysia-Yang-Mungkin-Belum-Pernah-Anda-Dengar-758x505

Sekali lagi saya tertarik dengan satu mesej dalam WhatsApp oleh seorang bekas pegawai tentera yang sering menghentam pihak kerajaan.  Mari kita lihat apa yang ditulis oleh beliau kali ini:

Saya Mej xxxxxxx Bersara ingin memperingatkan semua anggota Tentera Dan Veteran ATM supaya menolak Barisan Nasional dan mengundi Pakatan Harapan (mengunakan logo PKR) Di PRU 14 ini kerana selama 60 tahun kerajaan BN gagal mertabatkan ATM Dan Veteran.

SIRI PENERANGAN KEDUA

SEJAK MERDEKA, KERAJAAN BARISAN NASIONAL MENGHALANG YANG DI PERTUAN AGONG, SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN TENTERA UNTUK MEMBERI KUASA MUTLAK KEPADA MAJLIS ANGKATAN TENTERA BAGI MENTADBIR DAN MEMBUAT PERATURAN TERUTAMA TENTANG SYARAT SYARAT PERKHIDMATAN, GAJI DAN PENCEN ATM.

Saudara2 Dan Saudari2 sekalian.

Saya ingin memberi tahu bahawa kepincangan mengenai syarat2 perkhidmatan anggota dan masaalah hak hak Veteran kebanyakkannya berpunca daripada keengganan kerajaan Barisan Nasional mematuhi undang2 dan peraturan2 yang sedia ada dan menafikan badan yang ditugaskan oleh undang2 untuk membuat perancangan atau dasar ATM.

Undang2 adalah peraturan hidup. Negara Yang ditadbir tidak mengikut lunas undang2 adalah negara yang tidak tergolong kepada negara rule of law atau negara Yang tidak tertakluk kepada kedaulatan undang2.

Saudara2 Suaudari2 sekali,

Jika undang2 kerap dicabul, undang2 tidak bermakna lagi. Kita sebagai rakyat Yang cinta pada negara hendaklah berani mempersoalkan jika kerajaan membelakangkan undang2 negara dan penguatkuasaanya untuk kebaikan rakyat. Kerap kali kerajaan Barisan Nasional mengunakan undang2 hanya untuk menekan rakyat dan bukan untuk membantu rakyat.

Rakyat mesti faham bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang2 yang tertinggi Di Malaysia. Ini dia akui sendir oleh Perkara 4(1) perlembagaan persekutuan: “Perlembagaan ini adalah undang2 utama persekutuan dan apa2 undang2 yang diluluskan selepas Hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakadilan itu.”

Semua anggota ATM, Veteran dan rakyat jelata hendaklah faham bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan Satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh di persoalkan Dan diganggu gugat oleh mana2 mana2 individu atau mana2 pihak terutama oleh parti politik yang memerintah.

Yang paling penting didalam perlembagaan persekutuan bagi ATM adalah tiga Perkara seperti berikut:

PERTAMA

 1. Perkara 41 perlembagaan persekutuan yang menyatakan bahawa Yang Di Pertuan Agong hendaklah menjadi Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan.

Perkataan hendaklah tersebut bagi saya bermaksud SPB YDP Agong mempunyai kuasa mutlak untuk memerintah Dan mentadbir ATM.

Jika ada sesiapa hendak mempertikaikan kuasa SPB YDPA ini, saya cabar mereka membaca kuasa budicara Baginda dalam Perkara 40(2) dan 40(3) perlembagaan persekutuan.

Kuasa YDPA sebagai Panglima tertinggi Angkatan Tentera ada hubung kaitnya dengan wasiat nombor 3, wasiat Raja2 Melayu yang di buat pada 5 Ogos 1957 Yang berbunyi:

“Bagi menjaga kamu Dan bagi Melindungi anak cucu kamu Serra hak milik kamu, Kami tubuhkan Rejimen Askar Melayu selain untuk membanteras kekacauan Dalam negara Dan ancaman dari luar negara”

ATM diketuai oleh Panglima Angkatan Tentera (PAT) Yang berpangkat Jeneral, Laksamana atau Jeneral TUDM. Beliau adalah ketua professional ATM Yang dilantin oleh SPB YDPA. PAT memerintah dan mentadbir ATM melalui Jawatankuasa Panglima2 (JPP) dan juga yang paling penting keputusan mengenai pemerintahan, pentadbiran dan Disiplin Di bantu Majlis Angkatan Tentera (MAT) dimana kuasa MAT datang terus dari YDPA.

Yang membuat Kita sedih sekarang kita lihat ATM di tadbir secara terus oleh Menteri Pertahanan, orang politik Dan KSU Yang tidak ujud kuasa mereka dalam undang2 untuk memerintah ATM secara langsung.

KEDUA

 1. Perkara 137(1) perlembagaan persekutuan, menyatakan MAT hendaklah bertanggonjawab dibawah kuasa am YDPA bagi:

– pemerintahan

– tatatertib Dan

– Pentadbiran Angkatan Tentera,

– Dan segala perkara lain yang berhubungan dengannya.

Ahli2 MAT Di sebut dengan jelas dalam Perkara 137 (3) perlembagaan persekutuan:

 

 1. Menteri Pertahanan sebagai pengerusi ( *tidak ada kuasa veto, lihat perkara 137(4)(d), Tanpa menhan, ahli2 boleh lantik ahli lain sebagai pengerusi.);

 

 1. Wakil Duli2 Yang Maha Mulia Rajà2 Melayu, Di lantik oleh Majlis Raja2 Melayu;

 

iii. PAT dilantik oleh YDPA;

 

 1. KSU Kementah bertindak sebagai Setiausaha (*tidak ada kuasa veto tapi hanya menyimpan rekod Dan minit, lihat perkara 137(4)(a) perlembagaan persekutuan);

 

 1. 2 orang pegawai turus kanan AT dilantik oleh YDPA;

 

 1. Seorang pegawai kanan Tentera Laut dilantik oleh YDPA;

 

vii. Seorang pegawai kanan Tentera Udara dilantik oleh YDPA;

 

viii. Dua orang anggota tambahan, jika ada, Sama ada anggota Tentera atau premenopausal, dilantik oleh YDPA.

Sejak pemerintahan Barisan Nasional, perkara ini dicabuli, hak hak Yang Di Pertuan Agong Dan hak MAT Di nafikan secara tak langsong.

Saudara2 Saudari2 sekalian,

Kuasa yang di beri oleh Perlembagaan Persekutuan kepada MAT sangat Luas tetapi sedih nya kuasa ini di cabuli dan di rompak oleh pemimpin Barisan Nasional dan KSU Kementah, yang pada dasar nya tidak faham jiwa tentera tetapi mengawal ATM semata2 nya untuk kepentingan politik Peribadi Dan bagi KSU/KSN pula cuba menjadi badan Yang paling berkuasa Di dalam perkhidmatan awam kerajaan malaysia. saya Akan buktikan Dalam siri penerangan saya ini.

Baerbagai2 kuasa MAT yang di beri oleh YDPA Dan semua nya tersurat Di dalam Akta Angkatan Tentera 1972. Berikut adalah beberapa contoh dimana MAT hendaklah bertanggonjawab Di bawah kuasa am YDPA:

 

 1. Sek 15 AAT72: kuasa membuat peraturan2 berkenaan petauliahan Dan perlantikan pegawai, terms perkhidmatan mereka DLL. HAL ini Di perincikan lagi Dalam Peraturan2 AT (Terma2 perkhidmatan bagi Angkatan Tetap 2013)

 

 1. Sek 36 AAT72: membuat peraturan2 berkenaan dengan pengambilan masuk orang dalam Angkatan Tetap, syarat perkhidmatan mereka dll.HAL ini juga di perincikan lagi Dalam Peraturan2 AT (Terma2 perkhidmatan bagi Angkatan Tetap 2013)

 

iii. Membuat peraturan2 gaji Dan elaun Dan emoluments lain bagi pegawai Dan askar-lasykar ang tetap DLL. HAL ini Di perincikan Dalam Federal Army (Pay and allowances) Regulations 1961. Seksyen ini MAT boleh diberikan kuat kuasa kebelakangan kepada apa2 tarikh, Sama ada sebelum atau selepas permulaan berkuat kuasa Akta AT72.

 

 1. Sek. 187(1) membuat peraturan2 berkenaan dengan gaji bersara, pencen, ganjaran dan pemberian lain; Dan peraturan2 ITU boleh menyatakan syarat yang meliputi pemberian Dan kadar gaji bersara, pencen, ganjaran Dan pemberian lain itu, dan boleh mengadungi apa2 peruntukkan lain Yang mungkin perlu dan boleh diberikan kuat kuasa kebelakangan kepada apa2 tarikh, Sama ada sebelum atau selepas permulaan berkuat kuasa Akta AT72.

 

Apa Yang saya nyatakan di atas ada lah sebahagian kecil kuasa MAT yang sangat luas, tetapi kuasa ini tidak di Ikuti secara undang2 kerana orang politik terutama Menteri Pertahanan dan KSU mengambil alih membuat peranan ini. Akhirnya ATM di perlemahkan mengikut cita Rasa mereka.

Saudara2 Saudari2 sekalian,

Ingin saya beritahu bahawa Kementah Dan ATM adalah dua identiti Yang berbeza.

Kementerian Pertahanan Di terajui oleh Menteri Pertahanan dan Di Bantu oleh seorang Timbalan Menteri. Organisasi Kementah mengadungi anggota perkhidmatan awam Yang diketuai oleh Ketua Setiausaha (KSU).

ATM Di ketuai oleh PAT. Beliau adalah ketua professional ATM Yang dilantin oleh SPB YDPA. PAT memerintah dan mentadbir ATM melalui Jawatankuasa Panglima2 (JPP). Hal2 pemerintah, Tata tertinggi Dan pentadbiran ATM Dan segala perkara Yang berhubung dengannya diuruskan oleh MAT.

APA yang belaku sebenarnya dari hal pentadbiran ATM?

Pada tahun 1981, Satu badan Yang mengabungkan perintah tertinggi ATM (MAT) dan Awam Kementah Yang di namakan Lembaga Menteri telah di ujudkan. Lembaga ini dengan secara tidak langsung hilangkan kuasa MAT. Lembaga menteri telah menjadi satu badan Yang meyelesaikan Dan menghuraikan masaalah Kementah keseluruhan nya kecuali berkaitan operasi.

Jika Kita buka sesawang Kementah Di http://www.mod.gov.my/ms/mengenai-kami/carta-organisasi.html Kita Akan dapati PAT Di letak di bawah KSU Kementah.

Keadaan sekarang menjadi lebih malang kepada ATM/MAT di mana Lembaga Menteri Yang saya katakan tadi telah di tukar Nama sebagai KUMPULAN PENGURUSAN ANGKATAN TENTERA. Ahli MAT Yang Di tetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan telah di tambah menjadi 17 dengan bertambah nya 7 orang awam Dan Salah seorang ahli dalam MAT adalah Timbalan Ketua Pengarah perkhidmatan Awam (Pembangunan) dari JPA.

Kesan Dari ini, Kita dapati banyak hal hal ATM terutama syarat2 perkhidmatan dan hal gaji telah di harmonikan dengan sistem perkhidmatan awam.

KETIGA

 1. Menurut Perkara 132(1) perlembagaan persekutuan, susunan kekanan senarai perkhidmatan awam adalah seperti berikut:

 

 1. Angkatan Tentera.
 2. Perkhidmatan Kehakiman Dan perundangan.

iii. Perkhidmatan Awam am persekutuan.

 1. Pasukan Polis.
 2. ( KTM – Dimansuhkan).
 3. Perkhidmatan awam bersama Yang disebut Dalam perkara 133.

vii. Perkhidmatan awam setiap Negeri.

viii. Perkhidmatan pendidikan.

Angkatan Tentera Malaysia adalah Yang terkanan sekali dalam senarai protokol perlembagaan persekutuan. Tetapi oleh kerana pencabulan Yang telah di buat oleh orang politik Barisan Nasional Dan Perkhidmatan awam, dan tidak ada seorang pun panglima2 ATM Yan bangun bersuara Dan menentang pencabulan undang2 di dalam perlembagaan persekutuan, Kita boleh lihat bertapa lemah nya ATM untuk membetulkan keadaan ATM Dan Veteran.

APA Yang belaku Angkatan Tentera sekarang telah jatuh dari tangga teratas menjadi sama dengan Polis Yang duduk Di tangga keempat Dan pangkat Dan gred Mereka telah Di harmonikan dengan perkhidmatan awam.

Semua anggota ATM Dan Veteran tahu syarat2 perkhidmatan Dan Gaya hidup ATM tidak sama dengan Awam Dan Polis. Tetapi kenapa ATM harus ikut gaji Dan syarat2 perkhidmatan tertentu awam? Di mana Keadilan Yang Di beri kepada ATM?

Perubahan2 syarat2 ini Akan secara langsung tempias kepada kedudukannya Veteran ATM. Pesara terpaksa ikut sistem Pesara Awam Yan rata2 mereka semua berumur 60 tahun keatas. Dan telah berkhidmat lebih dari 35 tahun. Pehinaan terhadap ATM sudah bermula 45 tahun lalu (lihat penerangan Siri Satu saya).

Saudara2 Saudari2 sekalian,

Saya Akan ulas lebih banyak isu2 pencabulan undang2 Yang Di lakukan pada ATM Dalam Siri2 penerangan saya Yang berikut nya.

Untuk mengubah nasib kita, Kita Mesti tolak BN Dan gantikan dengan kerajaan Yang Di pimpin oleh Parti politik baru.

Marilah Kita bersama2 mengundi Pakatan Harapan yang mengunakan logo PKR pada PRU14 ini. InsyaAllah

Sekian wassalam.

Mej xxxxxxxx Bersara

Begitu panjang dan lebar tetapi agak dangkal dan terlalu beremosi dalam penyampaian.

Penulis di atas mungkin kurang mahir dalam penterjemahan Perlembagaan Persekutuan, dan lebih gemar memilih peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan yang memihak kepada apa mesej yang hendak disampaikan, dan tidak memberi gambaran yang penuh.

ISU PERLEMBAGAAN MERUPAKAN UNDANG-UNDANG TERUNGGUL

Pada permulaannya penulis telah memberi gambaran bahawa apa jua undang-undang yang tidak selaras dengan Perlembagaan adalah tidak sah setakat ketidak adilan itu.

Semasa isu kalimah Allah menjadi besar akibat pengharaman penggunaannya di dalam Kitab Injil Bahasa Melayu mengikut Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor, ramai yang menyatakan bahawa Enakmen tersebut adalah bertentangan dengan Artikel 3(1) dan 11(1) Perlembagaan Persekutuan.

Namun, Enakmen tersebut adalah merupakan suatu Enakmen yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor yang ahli-ahlinya juga termasuk mereka yang bukan beragama Islam.  Ianya adalah Enakmen yang digunapakai bukan sahaja ke atas mereka yang beragama Islam tetapi juga, di mana sesuai, digunakan ke atas mereka yang tidak beragama Islam.

Sehingga ada suatu Mahkamah Perlembagaan yang memutuskan Enakmen tersebut tidak sah dari segi Perlembagaan, maka ianya tetap sah dan diterima pakai oleh semua.  Begitulah juga kaedahnya dengan undang-undang lain yang dianggap mencabuli hak asasi rakyat Malaysia menurut Perlembagaan Persekutuan.

YANG DIPERTUAN AGONG SEBAGAI PEMERINTAH ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

Melalui Artikel 41 Perlembagaan Persekutuan, Yang DiPertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia.  Namun, apa jua tindakan yang diambil oleh YDP Agong adalah di atas nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri dan jemaah Menteri (Kabinet).

Artikel 40(2) yang disebut-sebut hanyalah berkenaan perlantikan Perdana Menteri, menangguhkan pembubaran Parlimen (Dewan Rakyat), meminta untuk Majlis Raja-Raja bersidang.

Artikel 40(3) pula menyebut Undang-Undang Persekutuan boleh membuat undang-undang di mana Yang DiPertuan Agong boleh bertindak selepas dinasihati oleh orang-orang yang selain dari Jemaah Menteri selain fungsi yang boleh diambil tindakan mengikut budibicaranya.

Ini bermakna, YDP Agong boleh juga membuat tindakan lain selepas mendengar nasihat lain-lain orang selain Jemaah Menteri. Sebagai contoh: mengambil nasihat daripada Badan Kehakiman, Kepolisian dalam hal-hal berkenaan Perlembagaan, Perundangan dan Keselamatan.

Hakikatnya, kuasa yang ada pada YDP Agong hampir kesemuanya dijalankan oleh Perdana Menteri mengikut Artikel 39 di mana kuasa YDP Agong diperturunkan kepada Perdana Menteri dan Jemaah Kabinet, dan YDP Agong bertindak di atas nasihat.  Bertindak mengikut budibicara di sini bermaksud mengambil sesuatu keputusan untuk bertindak setelah menerima nasihat.

Ini bermakna, YDP Agong adalah “de jure head of the state” (Ketua Negara yang sah) manakala Perdana Menteri adalah “de facto head of government” (Ketua Hakiki Kerajaan ).

Maka, kuasa yang diperturunkan oleh YDP Agong untuk mewakilinya di dalam urusan pentadbiran dan lain-lain urusan berkenaan Angkatan Tentera Malaysia diberikan kepada seorang Menteri Kabinet yang dipertanggungjawabkan sebagai Menteri Pertahanan.  Menteri Pertahanan menjalankan kewajipan mewakili YDP Agong, dan bertanggung jawab terhadap Perdana Menteri Malaysia.

Ini bermakna, kesetiaan Angkatan Tentera Malaysia kepada Raja dan Negara bermakna kesetiaan juga kepada Kerajaan YDP Agong yang telah dipilih oleh rakyat dan dibentuk dengan titah YDP Agong.

MAJLIS ANGKATAN TENTERA

Berkenaan Artikel 137 berhubung MAT yang dibangkitkan oleh penulis, tiada sebarang pencabulan berlaku di situ kerana sepertimana yang telah diterangkan di atas, Menteri diperuntukkan kuasa oleh YDP Agong melalui Artikel 39 untuk menjaga hal ehwal Pertahanan.

Apa jua undang-undang yang dibuat mengenai Angkatan Tentera Malaysia termasuk Akta Angkatan Tentera, 1972, adalah merupakan undang-undang yang dibuat di bawah Perlembagaan Persekutuan dan diluluskan oleh badan perundangan (Parlimen) untuk Menteri yang dipertanggung jawabkan serta Kementeriannya menjalankan tugas.

Adalah bahaya jika seorang Panglima Angkatan Tentera atau mana-mana Panglima Perkhidmatan boleh bertindak membelakangkan Menteri yang dipertanggung jawabkan.  Bayangkan sekiranya hari ini Tentera Laut DiRaja Malaysia bercadang untuk menyerang mana-mana kapal tentera asing yang melalui perairan kita dalam keadaan “innocent passage.”

KEKANANAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

Tidak ada mana-mana peruntukan di bawah Artikel 132(1) Perlembagaan Persekutuan menyatakan senarai perkhidmatan awam tersebut adalah mengikut kekananan.  Angkatan Tentera Malaysia bukanlah suatu perkhidmatan awam yang paling kanan kedudukannya berbanding lain-lain perkhidmatan awam.

Ia hanya mainan persepsi yang dibuat oleh penulis.

WASIAT RAJA-RAJA MELAYU

Wasiat Raja-Raja Melayu ini dibuat sejurus sebelum berlakunya Kemerdekaan Tanah Melayu.  Ini adalah wasiat daripada Raja-Raja Melayu kepada rakyat di setiap negeri.  Untuk memahami wasiat ini, kita perlu fahami bahawa kemerdekaan yang kita capai bukanlah daripada pihak British sebenarnya.  Kita imbau kembali sejarah penubuhan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Selain Melaka, Pulau Pinang, Singapura, dan (buat seketika) jajahan Dinding dan Pangkor, tidak ada mana-mana negeri dalam Tanah Melayu yang telah dijajah oleh British.  Kemasukan British ke Tanah Melayu dan seterusnya perkenalan sistem pentadbiran British adalah disebabkan perjanjian-perjanjian di antara pihak British dengan Raja di setiap negeri.  Kuasa eksekutif Sultan diperturunkan kepada seorang Residen (Reseden-Jeneral bagi negeri-negeri Bersekutu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan). Residen-residen ini adalah digajikan oleh Raja negeri-negeri di mana mereka berkhidmat.

Apabila perbincangan untuk kemerdekaan berlaku, ianya adalah di antara kerajaan British (sebab mereka mempunyai perjanjian dengan Raja-Raja), Raja-Raja Melayu (kerana mempunyai perjanjian dengan pihak British), dan wakil rakyat Malaya yang diwakili oleh Parti Perikatan (UMNO, MCA, MIC).  Perbincangan ini berkitar mengenai pembubaran perjanjian, pemerintahan sendiri oleh kerajaan yang dipilih rakyat.

Maka, apabila berlakunya kemerdekaan Tanah Melayu, kuasa eksekutif yang selama ini dipegang oleh Residen British, diserahkan pula oleh Raja-Raja Melayu kepada kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

Kemerdekaan kita adalah dari sistem feudalisme, bukan penjajahan.

PENTUTUP

Saya dapati penulisan ini menggambarkan sama ada penulis sebenarnya keliru dengan peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, atau sengaja mahu mengelirukan pembaca disebabkan sandaran politiknya.

Pun begitu, sekiranya inilah yang terbaik yang boleh dibentangkan, nasihat saya kepada beliau adalah untuk banyakkan membaca dan berlaku adil serta tanamkan sikap dan minda yang terbuka.  Penulis nampaknya jahil mengenai sejarah Perlembagaan Persekutuan.  Menjadi seorang peguam tidak bermakna anda mahir dari segala selok-belok perundangan dan perlembagaan.

Bak kata seorang novelis US bernama Edna Ferber: “Minda yang tertutup adalah minda yang menghadapi kematian.”  Oleh itu, jangan dijumudkan lagi minda itu hanya kerana fahaman politik peribadi.

 

Where Should The Allegiance of the Armed Forces Lie

Malaysian Armed Forces Veterans

I received this copied in a Veterans’ WhatsApp group. I omitted some parts of the message as it was just gibberish talk:

_Copied from write up by Mej **** ***** TUDM (Rtd)_

Good afternoon to all. The fight for a free Malaysia must go on!
Let us get one thing clear – the country and the government are separate entities. Governments come and go, the country is eternal.

We owe our allegiance to the country, not to the government. Therefore, saying bad things about a bad government is not being anti-national. Most important of all, voting against a bad government is not being anti-national. A bad government does not deserve loyalty. Disloyalty to the government is not disloyalty to the country; in fact, voting out a bad government is being loyal to the country.

Clean elections
Clean government
Right to dissent
Save our economy


Fine words they are, but for someone with some legal training to write as such shows how much understanding the author has of the Federal Constitution.

Let us address this “call”:

Point 1:

“Good afternoon to all. The fight for a free Malaysia must go on!
Let us get one thing clear – the country and the government are separate entities. Governments come and go, the country is eternal.

We owe our allegiance to the country, not to the government. Therefore, saying bad things about a bad government is not being anti-national. Most important of all, voting against a bad government is not being anti-national. A bad government does not deserve loyalty. Disloyalty to the government is not disloyalty to the country; in fact, voting out a bad government is being loyal to the country.”

The country and the government cannot be separated, neither can a state be separated from its state government.  Yes, governments come and go, but a government is still a government.  Officers and men of the civil service, the Armed Forces, the Police owe their allegiance to the King and Country.  The King rules the Country, as do the Sultans their respective state, through a government that was picked by the people. Be they the Federal Government or the State Government, they administer the country and the states on behalf of the King and Sultans, as well as the Governors.  This is prescribed by Article 39 of the Federal Constitution where the Executive Authority of the Federation is vested in the Yang DiPertuan Agong by him, or by the Cabinet, or by any Minister authorised by the Cabinet.

In the case of the Armed Forces, the King exercises his power through the Minister of Defence.  Which is why the officers and men of the Armed Forces are required to salute the Minister of Defence who represents the King’s executive power over the Armed Forces, and the Prime Minister who is the King’s Chief Executive, representing the King.

Article 41 states that the King is the Supreme Commander of the Armed Forces and therefore those representing the King as prescribed by Article 39 are performing their duties on behalf of the King.

Therefore, it is imperative that the Armed Forces, as well as the civil service and the Police, remain loyal to the government of the day as the government of the day represents the King – be it bad or otherwise. Whether or nor a member of the Armed Forces, or the civil service, or the Police subscribes to the government of the day politically is a secondary matter.  The oath that was taken was to be loyal to the King and Country; therefore loyalty shall be given to the government of the day.

The Minister who represents the King in matters of defence is also made the Chairman of the Armed Forces Council which is responsible for the command, the discipline and the administration of the Armed Forces, except for matters relating to their operational use.  This is prescribed in Article 137 of the Federal Constitution.

And it is the Parliament that passed an Act to amend and consolidate the law relating to the establishment, government and discipline of the Armed Forces is made which is called the Armed Forces Act, 1972.

It is also the Armed Forces Act, 1972 that gave the powers to the Armed Forces Council to enable Brigadier-General Datuk Fadzlette Othman Merican Idris Merican be promoted to Major-General while she is being seconded to a Federal Government Department.  Section 5C of the Armed Forces Act, 1972 determines that she remains a member of the regular forces but her remuneration shall be paid by that Federal Government Department.

By the same token, even the ordinary people who are citiens of Malaysia must realise that the Federal Government represents the King, the state governments represent the resective state’s Ruler.  These are governments chosen by the people but was appointed by the Rulers to administer the country and states on their behalf.  The only way to change these governments is by a democratic process called ELECTIONS (unless you have not heard of that word before).

Point 2:

“Clean elections”

Since 1955, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor and Sabah have all seen a change in government.  If the elections were not clean, would it have been possible for the Opposition to have won cash cows such as Pulau Pinang and Selangor?

Point 3:

“Clean government”

I must admit there are bad hats in the government, be it the Federal government or the states government.  This is why we have seen people like Harun Idris, Mokhtar Hashim, Khir Toyo, Lim Guan Eng charged in court for corruption. All but Lim Guan Eng have served jail time.  Guan Eng, who said that he is not afraid to go to prison, has been delaying his corruption trial using technical issues.

Many more state excos have also been arraigned in a court for corruption.  This is not possible without agencies such as the Auditor-General’s Office and the Malaysian Anti Corruption Commission which act as checks and balances to ensure that the Federal as well as states governments are run efficiently and cleanly.

Of course there are those who have yet to face the music. For example those responsible for the Maminco scandal in 1985 that saw a loss of RM1.6 billion (about RM2.56 billion in today’s terms); the Perwaja scandal in 1982 that saw a loss of about RM10 billion (RM18.73 billion in today’s terms); the BMF scandal of 1983 that had caused a loss of RM2.5 billion (RM4.5 billion today); the 1986 Deposit-Taking Cooperative Scandal that caused a loss of RM1.5 billion (about RM2.58 billion today); the RM30 billion loss by Bank Negara Malaysis through foreign exchange gambling in 1994 (RM45.25 billion today); the Malaysia Airlines scandal of 1994 with the loss of RM9.4 billion (RM14.18 billion today); the PKFZ scandal of 1999 with a loss of RM12.5 billion (RM13.5 billion in today’s terms).

The above all happened during the tenure of a certain former Prime Minister.  The grand total of losses is RM67.5 billion (or RM101.3 billion in today’s terms).  The amount shown does not include the bailouts reported in various books, Opposition leaders’ blogs and so on.

I do hope that the cry for a clean government will also call for the arraignment for the Prime Minister during whose tenure the financial scandals happened.  Had the RM101.3 billion been put to good use during those 22 years, Sabah and Sarawak would have had SIX toll-free Pan Borneo Highways, or 1,013 80-bedded Government hospitals all over the country!

Instead, it enriched the few and killed one person.

Point 4:

“Right to Dissent”

I have not seen any Opposition-leaning media being taken off print or air, unlike during a certain 22-year period of my life.  Malaysiakini et al are still spinning their version of what they call “balanced news” (read: news the way we want you to see it).  The way these media operate reminds me of a character in Netflix’s limited series called “Godless” called A.T Grigg, a newspaper owner-editor who writes news the way he sees it, not how it truly happens.

The ISA was repealed six years ago by this present administration. Although replaced with SOSMA and POTA, it doesn’t give powers to the authorities to hold anyone without trial as the ISA did. And the ISA was being used a lot against political dissenters especially in the late 1990s during the tenure of a certain former Prime Minister.

This administration also introduced the Peaceful Assembly Act, 2012 that has allowed more freedom to assemble peacefully, unlike during those days of a certain former Prime Minister where at the slightest hint of a political dissent, you get whisked away to the University of Kamunting.

Has the author of the message been arrested yet?  Of course not.  Even when he actually committed sedition against Malaysia by encouraging Sarawak to secede from Malaysia.

How is it that a legal-trained person does not know that his act is seditious escapes me

Now, how is that seditious?  If you look at Section 2 of the Sedition Act, 1948 it tells you the following:

Section 2 defines how an act is seditious. He has committed a seditious act by definition of Section 3(1)(a)

This former Armed Forces officer also committed a crime of sedition under Section 3 (1) (b) of the same Act for encouraging Sarawak to leave Malaysia:

Section 3 (1) (b) of the Sedition Act, 1948

And you thought that the Federal Constitution protects freedom of speech?  Yes, it does.  But as with all other liberties, they are subjected to restrictions.  Article 10(1) guarantees that every citizen has the right to freedom of speech and expression, but at the beginning of the Article it also says the following:

You cannot just say anything you like although you have the freedom of speech and expression

To dissent is okay. To dissent seditiously, or criminally, or dangerously, or incitingly, is not okay.

Any legal-trained person ought to know this, right? What more a former officer of the Armed Forces!

Point 5:

“Save Our Economy”

In April 2017, the World Bank forecasted that Malaysia’s GDP would be at 4.3 percent.  This was revised in June 2017 to 4.9 percent due to an acceleration in domestic economic activities (people in Malaysia are actually spending more) by 5.7 percent year-on-year.  The GDP growth was revised again in October 2017 to 5.2 percent.

Let me quote several reports here by the World Bank.

World Bank Group lead economist Richard Record said at a media briefing on the update that Malaysia’s robust GDP growth in the first half of 2017 was largely underpinned by strong private-sector expenditure, with additional impetus from an improvement in external demand.

“Private consumption expanded firmly this year, supported by favourable income growth amid stable labour market conditions, and improved consumer confidence. Private investment also sustained rapid growth rates during the period, reflecting mainly continued capital spending in the manufacturing and services sectors,” said Richard Record.

“On the external front, gross exports rebounded strongly from the subdued growth experienced in 2016, supported by double-digit growth in commodity and manufactured exports,” he added.

Economic watchdogs are generally bullish on the Malaysian economy’s performance, buttressed by strong expansion in private consumption and private investment. In the latest update on its World Economic Outlook, the International Monetary Fund has upped its GDP growth projection for Malaysia in 2017 to 4.8 percent from 4.5 percent previously.

Apart from that, the Asian Development Bank has also upgraded its 2017 growth outlook for Malaysia to 4.7% from 4.4%, and indicated that the two-year slowdown in economic growth is likely to have bottomed out last year.

Richard Record also predicted Malaysia’s economy for 2018 and 2019.

“We are forecasting Malaysia’s GDP to grow by 5 percent next year (2018) and 4.8 percent in 2019. Our prediction reflects how we are seeing the country’s macroeconomic fundamentals’ performance and the baseline scenario,” he said.

Online economics portal ‘Focus Economics’ also said the following:

“Economic momentum remained robust in Q3 as confirmed by more complete data. Export growth expanded by a double-digit pace in September, underscoring thriving external demand for Malaysian goods. Household spending was buoyed by a low unemployment rate in September and by higher wages, which were propped up by a thriving manufacturing sector, the key driver of industrial production growth in the quarter. The 2018 budget passed on 27 October is focused on fiscal consolidation and is expected to narrow the fiscal deficit from 3.0 percent in 2017 to 2.8 percent in 2018. Despite the tightening, the budget has consumer-friendly components that will increase disposable income. These include lower income tax rates, especially for middle-income earners; higher public wages; and increased assistance spending.”

By contrast, Brunei’s fiscal deficit had hit 16 percent in 2016.

Of course, with the oil prices continue to stay below the USD70 per barrel level, Malaysia as well as other countries will continue to experience some sluggishness in the economy. However, good fiscal policies have allowed us to grow unlike a neighbour of ours that is often quoted as being a model economy.  That country’s growth have been at 2 percent in 2016, and 2.5 percent this year.

The outlook for the construction sector has taken a sharp turn for the worse, with poll respondents tipping a contraction of 4.2 per cent. The previous survey, released in June, had respondents forecasting 0.2 per cent growth in the sector.

The outlook for the accommodation and food services sector in this model country has also worsened – it is now expected to shrink 1.5 per cent, from previous estimates of a 1 per cent expansion.

Economists polled expect overall economic growth of 2.5 per cent next year for this model country, the same pace as this year.

Perhaps the author of the message we are discussing here should go down South and help revive the economy of that model country.


So, there have you.  I really do not know what the fuss is about.  All I can deduce is that the author of the message is all hot air – you can feel it blowing on your face, but there is no real substance there.  This is the same as BERSIH, and the recycling of petty but stale issues by the Opposition just so that they can remain relevant, and justify for the allowances they receive from the pockets of the rakyat.

You can express your dissatisfaction, but always do so constructively. Especially if you are a member of the Malaysian Armed Forces and Malaysian Armed Forces Veterans.

There Is Honour In Honorary

A friend sent me the above article written by a former senior Armed Forces officer on the subject of “honorary” ranks.  I have taken the liberty to share the article below:

As long as I can remember and it is important that we consider this, the only other persons outside the military who donned military uniform were our royalty (the Raja Raja) in their capacity as Colonel-in-Chief of the various Corps that made up our armed forces that included the navy and air force. It is largely a ceremonial position that is a common feature in several Commonwealth armies.

However, our country is unique. We have nine Raja Raja who in order of seniority act as patron to the corresponding senior unit they are assigned. It is more or less a permanent inherited position that is, a well-respected custom that remains unchanged to this day.

Military officers whether serving or retired are very proud of our uniform, ranks and military accoutrements. The king, who is also our commander-in-chief, by way of a formal document commissions us. We undergo rigorous training at the various officers training academies domestic and foreign to be commissioned as second lieutenants (one pip) as our initial rank.

It is a long and arduous journey as we progress through a maze of military requirements that consists of passing promotion examinations and career courses to earn a higher rank. Few ever qualify for the rank of general of various grades but as professional soldiers we serve our country and navigate the complex eco system of military service to excel professionally.

Those who served during the height of the Emergency and the Indonesian Confrontation as front line troops bore the full brunt of those conflicts. Many of our comrades were maimed and others made the ultimate sacrifice. Thus the weight of history is borne by all who wear the military uniform, and whatever exclusivity it brings is defined by those who served and continue to serve our “tanah air.”

As military officers, we are very concerned that of late, politicians have begun dispensing “commission ranks” — colonels, generals and captains (navy) — among themselves which also extends to other celebrities such as singers, actors, sportsmen and social activists. None of these people have ever fired a shot in defence of the realm or done a day of military training.

Some even proudly display the converted Parachute Badge commonly referred as “Jump Wings” without doing a single jump. There are also cases where certain individuals have the audacity to don the converted maroon beret of our commando units. We adhere to the belief and convention that no one other than the Raja Raja have the right to this honour.

I think it is time we put a stop to these so-called honorary ranks and unauthorised use of military accoutrements. If there is a need for such ranks to be handed out then those chosen need to at least pass basic military training before even being considered for such an honour.

Otherwise, those “rewarded” dishonour the service of men and women, who have actually earned their ranks in the process of serving their king and country.

And lastly I would like to add that of late that large number of non military organisations have all gone “al military/police” by wearing military type ranks, insignias and camouflage uniform to the boot. Let’s keep the ranks of lieutenant, captain, major, colonel etc strictly for the military only.

The top echelon of these organisations have also chosen to wear the cross swords/kris an insignia normally reserved for our top generals and very senior police officers. By doing so they not only confuse the public but our soldiers and policemen as to their standing in protocol.

The country should have only two recognised institutions known as the uniformed service that’s the army and the police.

It’s about time our authorities do something about by having proper guidelines to this effect.

I am puzzled that a retired senior Armed Forces officer does not know that the provision for Honorary commissions exists in the Armed Forces Act, 1972.  I first came across this provision when I studied the Act for the Military Law subject during my Officer Cadet days.

Under Section 8 of the Act it says:

The Yang di-Pertuan Agong may grant honorary commissions in the regular forces to such persons as he may think fit.

Honorary Colonels (Navy Captains), for example, are given to civilians whose position in his or her organisation commands assets of strategic importance to the Malaysian Armed Forces, such as the Malayan Railway, ports authorities, the MISC, TNB, Telekom etc., etc., and honorary ranks go down all the way to Honorary Captains (Navy Lieutenants).  The lower ranks include esteemed sportsmen and sportswomen and individuals whose charisma and value to the society would be valuable to the service they are commissioned into, such as to inspire the men and women of the service, to act as a bridge between the service and related civilian agencies, and also to promote the service in public relations exercises.

They are all given the honorary commission of the respective service’s volunteer reserve force.

Therefore you get sportsmen and sportswomen such as Datuk Lee Chong Wei and Datuk Nichol David who have been commissioned into the Navy and Air Force respectively.  You have Dato Irmohizam Ibrahim, the Member of Parliament for Kuala Selangor who has been commissioned into the Navy.  He was selected for the honorary commission by virtue that he is the Chairman of the Lembaga Kemajuan Perikanan Malaysia and has been actively involved in promoting the Navy’s RAKAM (Rakan Maritim) initiative for the fishing community.

Why is this a big thing? Richie McCaw, the former New Zealand’s All Blacks Captain was made Honorary Wing Commander (Lieutenant Colonel equivalent) of the Royal New Zealand Air Force!

The Indian Air Force gave honorary Group Captain (Colonel equivalent) to Sachin Tendulkar, India’s cricket team captain.

These individuals are commissioned as honorary officers in the volunteer forces of the three services of the Armed Forces. These officers do not need to fire any gun as they do not have command status.  However, if there is a request and the command of the service the honorary officer is commissioned into, it would be at the expense of the honorary officer him/herself.

Nor do they get any remuneration from the Armed Forces except for the one-off RM1,000 for them to make their uniform and buy the accessories.  They are also not subjected to the Armed Forces Act and neither are they given a service number.

And it is not up to politicians to hand out ranks.  The commission is given by the Yang DiPertuan Agong on the advice of the Armed Forces Council which comprises of the Minister of Defence, a representative of the Rulers appointed by the Rulers Institution, the Chief Secretary of the Ministry of Defence, the Armed Forces Chief, the Chief of the Services, and two other members appointed by the Yang DiPertuan Agong.

The Colonels-in-Chief and Captain-in-Chief of the respective Corps or Service would have a say on the Honorary commission to be awarded by the corps or service they preside over.  For example, His Royal Highness the Sultan of Selangor as the Captain-in-Chief of the Royal Malaysian Navy has set the number of honorary commissioned officers at 50.  Therefore, the Chief of Navy has to carefully select the individuals the Navy believes to be worthy of such commission.

No wings are given out to these honorary officers unless they have such qualification.  There are cases where former servicemen have been given honorary commission for the role they play in bridging the society and the armed forces, such as Datuk Huan Cheng Guan, who was an other rank in the Royal Malaysian Air Force.  He received an honorary commission for his tireless effort in bridging the society with the armed forces.

If Datuk Huan had a jump wing when he was serving, there is no reason for him not to don the wing if he wears the uniform of an honorary officer.

If Khairy Jamaluddin is the one that is being referred to, then let it be known that he is an active reservist and had undergone basic parachute training and therefore deserves to don the wing on his uniform.  He is also a Brigadier General in the Askar Wataniah.

MS Dhoni, another captain of India’s cricket team was not only given an honorary Lieutenant Colonel but also the jump wings of India’s Parachute Regiment, the regiment he was commissioned into honorarily.

Just like in India, it is customary for any commander of any regiment, corps or service to award honorary jump or pilot’s wings to any individual that they see fit.

As for civilian organisations that have ranks similar to the military and police, I can see several that have that kind of rank.  The Angkatan Pertahanan Awam is Malaysia’s Civil Defence Force and plays a role during wartime in assisting in the defence of the country.  Therefore, it deserves the ranks.  Oddly, it uses military ranks up to Colonel and then use police ranks for star officers.

RELA uses civilian ranks akin to the police because they come from the same Ministry and RELA acts as a support organisation to maintain public order, security and safety.

The Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA), although a civilian organisation but like the police it is an armed service.  Its Director-General is appointed by the Yang DiPertuan Agong and plays the role of a paramilitary force at sea maintaining our sovereignty.  I see nothing wrong with them using Navy-like ranks because of the huge role that they play.

The MMEA is not like UK’s Coast Guard which is a purely search-and-rescue outfit, while the MMEA does law enforcement, maritime border control as well as search-and-rescue.

Perhaps, Lt Col Mohd Idris should also know that the Salvation Army uses military ranks and even have military training academies and corps.  However, I have yet to see anyone complain in the newspapers over such petty issue.

Therefore, why should we complain over something that is completely legal and is awarded by the Rulers?

Reduced To Ranks

An Indian man displays the indelible ink mark on his finger after casting his vote in Mumbai India - source www.dailymail.co.uk
An Indian man displays the indelible ink mark on his finger after casting his vote in Mumbai India – source http://www.dailymail.co.uk

Another Air Force personnel has been punished after being found guilty of more or less the same case as former Major Zaidi Ahmad. Quoting an unnamed source, the Malaysian Insider reported that Flight Sergeant Jamal Ibrahim “…was not brought to court but was still punished for the alleged offence,” something that I find outrageously absurd.  However, coming from the Malaysian Insider, I am not at all surprised.

The source said Jamal was given an option whether to fight his case in the martial court or be tried by the commanding officer and he chose the latter.
Before this gets blown by idiots who do not understand the system, first of all, whiners should not join the Armed Forces.  If you have problems following orders, get a pound for yourself at the SPCA or at a similar organisation.  Secondly, people are already starting to say that Zaidi’s dismissal from the service versus Jamal’s reduction of rank reeks of political arm twisting.
Zaidi was an officer. Jamal is not.  An officer holds the King’s Commission, an enlisted man does not.  An enlisted man’s rank is given by the service chief. An officer up to the rank of Captain gets his promotion from the Armed Forces Council, while Major and above get it from the King himself, as recommended by the Armed Forces Council.  Which is why you no longer have promotions exams once you have attained the rank of a Major.
So why was Zaidi tried by a court-martial and not given the option to be tried by his Commanding Officer like Jamal?  Why the harsh treatment?
Section 96 (1) of the Armed Forces Act, 1972 clearly states the following:
After investigating a charge against a commissioned officer below the rank of Lieutenant-Colonel or its equivalent, or against a Warrant Officer may, if an Authority has powers under the following provisions of this Part to deal with it summarily, be so dealt with by that Authority in accordance with those provisions
So, why didn’t that authority deal with Zaidi summarily?  Firstly, Zaidi did not have a Commanding Officer. He WAS the Commanding Officer. Furthermore, Section 89 (7) of the Act also mentions that “where an officer is sentenced to imprisonment, he is also sentenced to be dismissed with disgrace from His Majesty’s service.”  As only His Majesty has the power to dismiss an officer, only a Court-Martial could try him.
Jamal on the other hand is a serviceman. A non-commissioned officer. Not even an Appointed Officer or a Warrant Officer, let along a Commissioned Officer.  His Commanding Officer has the choice of giving him lesser punishments as prescribed by the Act including detention of not more than 90 days, or anything lesser.  He was also, at the beginning of his summary trial by the Commanding Officer, be given the choice of either being tried by a court-martial, or by his Commanding Officer.  We know he chose the latter. The normal proceeding would follow, in accordance to the law, with the unit’s Adjutant advising.  On arraignment, he will be read the charge according to the charge sheet and asked for his plea.  I would expect Jamal to plead guilty, given that that would give him a lesser punishment.  With his service taken into consideration, the Commanding Officer gave him the lesser punishment of reduction of rank (demotion, for those not well read) when it could have been any number of days in a gazetted detention center.
So, there you go.  No one was given a harsher treatment.  Everyone was given due process according to the law.  Now, please stop politicising the Armed Forces. That kind of thing is only done by anarchists bent on sowing the seeds of a civil war, unless you are one.
And for those in the Armed Forces, if you think you cannot serve the country apolitically, get out at the earliest opportunity you can get and once you get your NRIC, go ahead and peddle your political agenda.

Conduct Unbecoming

2015/01/img_1121.png

“Loose Talk Could Sink This Ship”

“The Walls Have Ears”

The above are among reminders you would normally see then in a military establishment. Whether or not these reminders are being repeated today remains to be answered. At least such reminders should be repeated in all courses attended by military personnel.

Back in the 1970s, at the height of the Second Emergency, soldiers got killed after wives talked eagerly in public about the husbands going for operations against communist terrorists. Mind you, wives and children are the only people in any military establishment that are never vetted by security agencies.

One such wife was even employed as a typist at one military establishment. For years she mailed the carbon papers of each important military correspondence to the intelligence service of a neighbouring country before she was arrested.

In the late 1980s, 10 officers and men of the Armed Forces were nabbed by military intelligence after they were found to have sold strategic defence files to the intelligence agencies of a neighbouring country. The highest amount paid for a file was USD96,000 for a document on contingency defence plans of a particular state. The rest were defence plans of an Air Force Base, a naval base, and the layout of a military hospital.

In the Armed Forces too you have channels to complain or air your grouses. Your quarters is leaking, you complain to the Facilities Officer. Your mess food sucks, you complain to the Mess Messing Member, or in the case of the other ranks (rank and file if you must), complain to the Duty Officer who is supposed to eat the food you eat with you. Your senior officer has wronged you, the Armed Forces Act, 1972 allows you to seek redress of wrong. Your indelible ink wears off your finger in less than a day, you complain to the Officer Commanding the Administration Branch. Better still, if it is on the same day of voting, you complain to the Elections Commission officers at your place of voting.

There is a reason that you are an Armed Forces member and not a civilian. It means that you are not a civilian. You come from a highly disciplined institution that lives by its codes of rules, regulations, standing orders and orders. You cannot whine like an old lady in public, more so when you are in uniform.

Former Major Zaidi bin Ahmad was a good officer, until the day he appeared in the photo above. He was my junior by two intakes. He was a good pilot. He flew the F-5E Tiger II before progressing to a F-18 Hornet driver, after which he was picked to lead No.12 Squadron (F-5E Tiger II) as its Commanding Officer. He was a quiet man, well-mannered, and according to those who know him, it was no secret that he is a staunch supporter of PAS.

There is nothing about being a military man and have a liking for whichever political party. When I was a serving officer, I told my men that they were free to vote for anyone they wished, but as a member of His Majesty’s Air Force, they should remain apolitical in their conduct.

Granted that Zaidi might have had good intention by talking about his experience with the indelible ink, he went against the Armed Forces Council’s Order No. 13 of 1960. What more, he was wearing his uniform. As a member of the Armed Forces, you are not to talk to the media unless you have prior clearance from the Public Relations Office at both the Air Force HQ and the Ministry of Defence. You might be subjected to unguided and mischievous questions and you might answer wrongly. You might give away more than you should, as the information you are privy to may cause harm to the defence of the nation if leaked whether intentionally or unintentionally.

After the episode above, he was under investigation I presume, and an orders signal was issued for him to be transferred to a lesser sensitive post pending investigation. Each signal (in the civilian world before the advent of the E-Mail is much like the telegram) is either an unclassified document (Pendarjahan TERBUKA), or RESTRICTED and above (Pendarjahan TERHAD ke atas). I would expect the signal pertaining to his transfer was classified as PERSONNEL-IN-CONFIDENCE (SULIT DARIHAL ANGGOTA).

A transfer is normal when one is under investigation. Policemen under investigation are always transferred to “desk” duties. The same applied to Zaidi. Instead, perhaps for political reasons, he decided to show the signal to journalists who do not have the necessary security clearance to be privy to the information on the signal.

One might argue that a transfer order is hardly detrimental to the security of the nation. Well, in this case, maybe it wasn’t. It is not so much the content that is in question but the act of showing any document to those unauthorised to view it. Imagine if his grouses are bigger, I cannot imagine what a Commanding Officer of a fighter squadron, charged with taking care of the nation’s defence, could and would reveal to unauthorised people. That act, to me, shows how this senior officer’s conduct was very unbecoming, and is not trustworthy to be looking after the nation’s defence.  To add insult to injury, Zaidi even sent out an SMS in the form of a political incitement; definitely unbecoming of a senior officer of the Armed Forces.

Was the punishment of being discharged from His Majesty’s service received by Zaidi harsh? My answer is a definite no. Firstly, Zaidi was a senior officer and a Commanding Officer. He was not some less-educated Private or Airman. He was charged under Section 50 (2) and Section 51 of the Armed Forces Act, 1972, for disobedience to superior officer and disobedience to standing orders.

If I may read to you the punishments prescribed by these sections. They read:

Every person subject to service law under this Act who, whether wilfully or through neglect, disobeys ny lawful command of his superior officer/standing orders shall, on conviction by court-martial, be liable to imprisonment or any less punishment provided by this Act.

The scale of punishments for an Officer of the Armed Forces prescribed by the Armed Forces Act, 1972, can be found in Section 89 (2) of the Act. They are:

Death,

Imprisonment to a term not exceeding 14 years,

Dismissal with disgrace from His Majesty’s service,

Dismissal from His Majesty’s service,

Forfeiture of seniority of rank,

Dismissal of an officer from the ship he belongs to,

Fine,

Severe reprimand,

Reprimand,

In the occasion of expense, damage, or loss, stoppages.

In the case of Zaidi’s, the gravity of his offences and his rank and position make only the first four punishments applicable to him.  However, since the death punishment is out of the question, the members of the Court-Martial chose the least: dismissal from His Majesty’s service, meaning that he is still entitled to his benefits.

Is that harsh? Not at all. There have been officers dismissed for lesser offences. Examplary? Yes. And very necessary.

Zaidi no doubt was a good guy. However, his political beliefs led him to do what every officer and man of His Majesty’s Armed Forces should not do: disobey orders and putting the uniform you wear to shame. A King’s Officer does not whine about his grouses in public like a yeast-infected aunt. He should live the organised life of his organisation instead of abusing his uniform for his own benefit. There were channels he could have gone through but no. He thought he knew best and in doing so he did injustice to his family.

He is now a political celebrity, a nicer way to call a donkey in politics. He will now be part of a circus act and may earn a bit from the collection made from the spectators of the nightly circus shows he will be performing in, all in the misguided name of justice. Once the next general elections is over, we hope he would have found a steady job by then.