Defence: Skim Bantuan Bakti Negara Untuk Veteran ATM Tidak Berpencen

Tatacara Skim Bantuan Bakti Negara (BBN)
SOALAN-SOALAN LAZIM (FAQ) UNTUK BANTUAN BAKTI NEGARA (BBN)

 

Soalan 1        :  Siapakah yang layak membuat permohonan BBN?

 

Jawapan 1    : Pemohon yang layak membuat permohonan BBN mesti memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

 

 1. Veteran ATM, iaitu Warganegara Malaysia yang telah berkhidmat sepenuh masa dan tidak pernah dibersarakan atau diberhentikan daripada perkhidmatan atas alasan salah laku dalam mana-mana Angkatan yang berikut:

 

 • Angkatan Tetap ATM;

 

 • Angkatan Sukarela yang dikerah sepenuh masa oleh ATM tanpa mengira tempoh perkhidmatan;

 

 • Force 136;

 

 • Tentera British yang berkhidmat di Malaya / Malaysia atau Singapura; dan

 

 • Sarawak Rangers.

 

 1. Tarikh tamat tempoh perkhidmatan (TTP) sebelum 1 November 2017.

 

 1. Bermastautin di Malaysia.

 

 1. Tidak menerima sebarang pencen.

 

 1. Veteran dengan jumlah pendapatan isi rumah kasar bulanan RM4,000.00 dan ke bawah (atau penerima BR1M).

 

 1. Veteran yang berumur 60 tahun ke atas layak memohon walaupun bukan penerima BR1M.

 

Soalan 2        :  Bilakah pemohon boleh mula membuat permohonan BBN?

 

Jawapan 2    : Permohonan BBN boleh dibuat mulai 31 Julai 2017 hingga 31 Oktober 2017 (tertakluk kepada pindaan dan pemakluman rasmi dari semasa ke semasa).

 

Soalan 3        :   Bagaimanakah pemohon membuat permohonan BBN?

 

Jawapan 3    : Permohonan BBN dilaksanakan dengan cara mengisi dan menghantar Borang BBN sama ada secara dalam talian atau melalui borang (manual).

 

 1. Permohonan Dalam Talian.

 

Permohonan BBN boleh dibuat melalui Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV), http://bbn.jhev.gov.my. Permohonan dalam talian hanya boleh dibuat dengan menggunakan komputer sahaja dan simpan salinan permohonan bagi tujuan rekod pendaftaran. Aplikasi e-BBN tidak direkabentuk untuk capaian peranti mudah alih.

 

 1. Permohonan Melalui Borang (manual).

 

Borang BBN boleh diperoleh secara percuma di lokasi berikut:

 

 • Portal Rasmi JHEV.

 

 • Ibu Pejabat JHEV / Pejabat JHEV Cawangan Negeri / Persatuan Veteran ATM (PVATM).

 

Soalan 4        :  Dimanakah pemohon boleh menghantar Borang BBN yang telah diisi dengan lengkap?

 

Jawapan 4    :  Pemohon boleh menghantar Borang BBN di kaunter-kaunter berikut:

 

 1. Ibu Pejabat JHEV.

 

 1. Pejabat JHEV Cawangan Negeri.

 

 1. Pejabat Persatuan-persatuan Veteran ATM.

 

Nota:  Penghantaran secara faks dan e-mel tidak akan diterima.

 

Soalan 5        : Apakah dokumen yang perlu dikemukakan bersama Borang BBN?

 

Jawapan 5    : Pemohon perlu mengemukakan Borang BBN bersama dokumen-dokumen berikut:

 

 1. Salinan MyKad / MyTentera.

 

 1. Salinan Buku Pengakuan Perkhidmatan (BAT D 86/92)/Sijil Berhenti Pasukan Sukarela ATM (BAT B 84) semua muka surat; atau Surat Pengesahan Perkhidmatan; atau Arahan Dokumentasi Persaraan/Tamat Perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Arah Rekod dan Pencen (JRP).

 

 1. Salinan Kad Bekas Tentera/Kad Veteran (jika ada).

 

 1. Salinan buku akaun bank persendirian yang masih aktif (muka surat yang tercatat nama dan no. akaun sahaja) atau penyata akaun bank.

 

 1. Salinan slip gaji bulanan terkini atau bukti pendapatan.

 

Soalan 6        : Adakah pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan sekiranya pemohon telah menghantar Permohonan BBN secara dalam talian?

 

Jawapan 6    : Ya. Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan sekiranya menerima mesej peringatan yang dipaparkan semasa permohonan dalam talian dibuat.

 

 

Soalan 7        :  Bilakah tarikh pembayaran BBN bermula?

 

Jawapan 7    :  Pembayaran BBN akan bermula pada 4 Disember 2017.

 

Soalan 8        :  Adakah ahli isi rumah / waris layak menerima BBN sekiranya veteran telah meninggal dunia?

 

Jawapan 8    :   Tidak layak. BBN dibayar kepada veteran yang masih hidup sahaja.

 

Soalan 9        : Apakah jumlah pendapatan yang perlu pemohon melaporkan pada Borang BBN jika pendapatan terkini pemohon tersebut termasuk gaji bulanan, bonus dan elaun-elaun lain?

 

Jawapan 9    :  Pemohon perlu melaporkan gaji kasar bulanan dan elaun-elaun lain kecuali bonus bagi semua isi rumah.

 

Soalan 10     : Apakah yang pemohon perlu melakukan sekiranya pemohon tersebut tidak mengisi nombor akaun bank semasa Permohonan BBN?

 

Jawapan 10  :  Pengisian nombor akaun bank adalah diwajibkan bagi urusan pembayaran melalui Elektronik Fund Transfer (EFT).

 

Soalan 11     :  Adakah saya layak membuat Permohonan BBN sekiranya saya hanya mempunyai Kad Pengenalan Lama dan tidak pernah membaharuinya?

 

Jawapan 11  : Pemohon perlu merujuk Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan MyKad kerana Permohonan BBN mewajibkan penggunaan MyKad.

 

Soalan 12     :  Adakah pemohon layak membuat permohonan BBN sekiranya pemohon tersebut merupakan Warganegara Asing?

 

Jawapan 12  : Bantuan ini adalah untuk Warganegara Malaysia sahaja. Warganegara Asing tidak layak membuat permohonan BBN.

 

Soalan 13     : Adakah pemohon layak membuat permohonan BBN jika pemohon tersebut tidak menetap di Malaysia?

 

Jawapan 13  :  Tidak layak, bantuan ini adalah untuk Warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja.

 

Soalan 14     : Jika isteri / suami pemohon juga merupakan bekas tentera yang tidak berpencen, adakah beliau layak membuat permohonan BBN?

 

Jawapan 14  : Tidak layak. BBN hanya dibayar sekali sahaja untuk setiap isi rumah.

 

 

 

 

Soalan 15     : Saya merupakan bekas tentera yang menamatkan perkhidmatan dengan tidak berpencen tetapi menyambung perkhidmatan dengan Kerajaan sehingga berpencen, adakah saya layak memohon BBN?  

 

Jawapan 15  : Tidak layak. BBN hanya diberikan kepada mereka yang tidak menerima sebarang pencen.

 

Soalan 16     : Saya merupakan bekas tentera yang menerima pencen hilang upaya sahaja, adakah saya layak memohon BBN?

 

Jawapan 16  : Tidak layak. BBN hanya diberikan kepada mereka yang tidak menerima sebarang pencen.

 

Soalan 17     : Saya merupakan bekas tentera yang menerima pencen di bawah paras pencen minimum RM950.00 sebulan, adakah saya layak memohon BBN?

 

Jawapan 17  : Tidak layak. BBN hanya diberikan kepada mereka yang tidak menerima sebarang pencen.

 

Soalan 18     : Saya pernah berkhidmat dalam Askar Wataniah / Pasukan Simpanan Sukarela TLDM atau TUDM, adakah saya layak memohon BBN?

 

Jawapan 18  :  Tidak Layak, hanya anggota Angkatan Sukarela yang pernah dikerah berkhidmat sepenuh masa sahaja layak memohon BBN.

 

Soalan 19     : Saya dibersarakan atau diberhentikan daripada perkhidmatan ATM atas alasan tatatertib / salah laku, adakah saya layak memohon BBN?

 

Jawapan 19  :  Tidak layak.

 

Soalan 20     : Mengapakah BBN tidak diberikan kepada veteran yang berpencen?

 

Jawapan 20  :  Veteran yang berpencen telah menerima pencen bulanan dan menerima Bantuan Khas Kewangan (Bonus) daripada Kerajaan setiap tahun.

 

LAIN-LAIN 

 

Soalan 21     : Bagaimanakah cara saya untuk mengetahui status permohonan BBN?

 

Jawapan 21  : Status permohonan BBN boleh diketahui melalui cara berikut:

 

 1. Portal Rasmi BBN di Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV), http://http://bbn.jhev.gov.my.

 

 1. Melalui e-mel berdasarkan alamat e-mel yang dikemukakan semasa permohonan terutama bagi permohonan yang berstatus tidak lulus.

 

 1. Menghubungi JHEV di talian 03 – 2697 6600.

 

 1. Hadir sendiri ke Ibu Pejabat JHEV / Pejabat JHEV Cawangan Negeri.

 

Soalan 22     : Bagaimana cara untuk saya mendapatkan maklumat terkini, membuat pertanyaan atau aduan berkaitan BBN?

 

Jawapan 22  : Anda boleh mendapatkan maklumat terkini, membuat pertanyaan atau aduan melalui saluran berikut:

 

 1. Portal Rasmi BBN di Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV), http://bbn.jhev.gov.my.

 

 1. Menghubungi JHEV di talian 03 – 2697 6600.

 

 1. Hadir sendiri ke Ibu Pejabat JHEV/ Pejabat JHEV Cawangan Negeri.

 

Soalan 23     : Jika seseorang didapati memberi maklumat palsu, apakah tindakan yang akan dikenakan?

 

Jawapan 23  : Seseorang yang didapati memberi maklumat palsu boleh disabitkan kesalahan di bawah seksyen 193 Kanun Keseksaan (Akta 574) dan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga tiga (3) tahun dan denda serta disenaraihitam oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dari menerima BBN.

 

Soalan 24     : Maklumat saya telah digunakan oleh individu lain bagi tujuan permohonan BBN. Apakah yang perlu saya lakukan?

 

Jawapan 24  : Anda perlu membuat laporan polis dan kemukakan bersama salinan pengenalan (isi rumah), sijil perkahwinan / Sijil Kematian / Sijil Perceraian (jika berkaitan) ke Ibu Pejabat JHEV / Pejabat JHEV Cawangan Negeri untuk tindakan selanjutnya.

 

Soalan 25     : Saya telah disenaraihitam oleh Kementerian Pertahanan, apa yang perlu saya lakukan?

 

Jawapan 25  :  Anda perlu merujuk kepada Sekretariat BBN seperti berikut:

 

Bilik Operasi BBN

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM

Kementerian Pertahanan Malaysia

Aras 9 Menara TH Perdana

1001 Jalan Sultan Ismail

50250 KUALA LUMPUR

 

Hotline BBN : 03 – 2697 6600

 

Soalan 26     : Apakah tindakan yang perlu dibuat jika saya telah dimaklumkan permohonan telah diluluskan dan wang BBN telah dikreditkan ke dalam akaun  tetapi semakan saya mendapati wang BBN tidak dikreditkan atau dikeluarkan oleh pihak ketiga?

 

Jawapan 26  : Anda perlu membuat semakan dengan pihak bank dan mendapatkan penyata bank terperinci berdasarkan tarikh transaksi pembayaran fasa berkenaan. Sekiranya:

 

 1. Tiada transaksi kemasukan wang – aduan perlu dibuat ke Ibu Pejabat JHEV / Pejabat JHEV Cawangan Negeri yang berdekatan dengan membawa penyata bank terperinci.

 

 1. Wujud transaksi pengeluaran wang oleh pihak ketiga – laporan polis perlu dibuat dan kemukakan laporan polis serta penyata bank terperinci ke Ibu Pejabat JHEV / Pejabat JHEV Cawangan Negeri untuk tindakan selanjutnya.

 

Soalan 27     : Akaun bank saya telah dibekukan kerana diisytiharkan muflis / senaraihitam. Bagaimana cara untuk saya mendapat wang BBN tersebut?

 

Jawapan 27  : Anda perlu merujuk kepada Jabatan Insolvensi Malaysia bagi mendapatkan kebenaran khas untuk pengeluaran wang BBN melalui akaun bank.

 

Soalan 28     : Apakah dokumen yang perlu dikemukakan semasa penunaian di bank bagi status gagal kredit ke dalam akaun?

 

Jawapan 28  : Tuan perlu membawa Surat Makluman Lulus / Gagal Kredit BBN dan Baucar beserta MyKad asal ke mana-mana cawangan bank yang mengambil bahagian. Salinan pendua tidak dibenarkan.

 

Soalan 29     : Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika nombor akaun telah dikemukakan semasa permohonan BBN tetapi status pengkreditan adalah gagal?

 

Jawapan 29  : Surat Pemakluman Lulus / Gagal Kredit BBN dan Baucar akan diposkan kepada penerima untuk penunaian di mana-mana cawangan bank yang mengambil bahagian.

 

Soalan 30     : Saya pernah berkhidmat dalam Border Scout, adakah saya layak memohon BBN?

 

Jawapan 30  :  Tidak layak. Border Scout tidak termasuk dalam perkhidmatan ATM.

 

Defence: Nasib Veteran Angkatan Tentera Yang Tidak Berpencen Dibela Kerajaan

Najib berkata kerajaan Barisan Nasional yang ada sekarang akan terus mencari jalan untuk membela nasib para veteran ATM – gambar hiasan oleh Roy Azis Abd Aziz, pemberita Muin,Amizul,Khairul,Syakir (Utusan,Kosmo)
Veteran Angkatan Tentera Malaysia (VATM) yang sebelum ini memilih untuk menamatkan perkhidmatan mereka sebelum layak menerima pencen kerana telah sampai tarikh tamat tempoh perkhidmatan dan tidak lagi mahu menyambung perkhidmatan sehingga mencapai umur layak pencen.

Mereka bukanlah diberhentikan kerana melanggar undang-undang, tetapi telah mencapai tempoh minima yang diperlu mereka berkhidmat sebagai seorang tentera.  Mereka diberi wang yang telah mereka carum dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera, yang mana kerajaan juga mencarum sebahagian dari simpaan mereka ini yang akan digunakan untuk menyara kehidupan setelah meninggalkan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Walaupun ramai yang berjaya tetapi ramai juga kecundang dalam kehidupan setelah keluar dari perkhidmatan ATM.

Kerajaan sememangnya ada membantu nasib VATM dengan bantuan-bantuan yang diperlukan seperti menanggung kos perubatan para VATM. Ramai yang tidak tahu bahawa kos perubatan mereka di klinik-klinik serta hospital-hospital kerajaan, isteri mereka serta anak yang masih ditanggung yang lahir semasa mereka masih di dalam perkhidmatan adalah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan.

VATM juga masih menikmati kemudahan pembelian dari kedai-kedai PERNAMA yang mana kebanyakan barangan dikecualikan dari cukai eksais, cukai kastam dan cukai jualan yang dapat membantu mengurangkan kos sara hidup, walaupun sudah lama menamatkan perkhidmatan.

Begitu juga dengan latihan-latihan serta kursus-kursus kemahiran yang diadakan secara percuma di PERHEBAT bagi membantu para veteran mendapat ilmu dalam bidang-bidang khusus di mana orang awam perlu membayar sekitar empat angka untuk mendapat sijil yang sama.

Malah khairat kematian dan bantuan sara hidup bagi balu dan anak-anak veteran ATM yang telah meninggal dunia yang memenuhi kriteria juga diberikan oleh kerajaan dan setakat ini lebih 5,000 keluarga telah menerima kemudahan ini.

Kemudahan ini dinikmati oleh seramai 288,952 orang VATM berdaftar setakat bulan Mei 2017, yang mana 118,371 atau 41 peratus adalah VATM berpencen manakala 170,581 atau 51 peratus adalah mereka yang tidak berpencen.


Paling kurang sejak empat tahun yang lalu setelah memperkenalkan Skim Veteran Tidak Berpencen 1 Malaysia (SVT1M), kerajaan cuba merangka satu lagi inisiatif yang baru untuk membantu nasib VATM yang tidak berpencen.  Hasilnya, hari ini Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Razak telah mengumumkan dua inisiatif baru – satu untuk pegawai dan anggota ATM yang akan menamatkan perkhidmatan tanpa berpencen, dan inisiatif yang satu lagi adalah untuk para VATM tanpa pencen.

Untuk mereka yang bakal menamatkan perkhidmatan tanpa berpencen, syarat-syarat kelayakan Skim Anuiti Veteran (SAVe) akan diumumkan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) kepada anda.

Untuk para VATM yang tidak berpencen, anda boleh melihat syarat-syarat kelayakan serta soalan-soalan lazim mengenai skim Bantuan Bakti Negara di sini – Bantuan Bakti Negara (BBN).

Bagi para VATM dari kalangan anggota tetap dan bekas anggota Wataniah yang dikerah  sepenuh masa yang mana mereka berkhidmat kurang daripada 10 Tahun serta tidak menerima Pencen Perkhidmatan yang terpaksa diberhentikan awal daripada perkhidmatan akibat mengalami kecederaan dan kecacatan kekal sewaktu menjalankan tugas, sebelum ini mereka hanya menerima Skim Pencen Hilang Upaya sebanyak RM65 sahaja. Jumlah perolehan adalah berdasarkan kepada peratus kecederaan/hilang upaya yang dialami, pangkat dan gaji serta tempoh perkhidmatan ketika insiden berlaku.


Untuk golongan ini, Najib Razak mengumumkan penambahbaikan bagi Skim Pencen Hilang Upaya dan para VATM golongan ini akan mendapat kenaikan kadar pencen bermula antara 300% sehingga 800% untuk pembayaran pencen mereka. Ia melibatkan nilai minima dari RM500 sehinggalah nilai maksimum berjumlah RM2000.

Bagi VATM yang hilang upaya selepas menamatkan perkhidmatan pula, Insentif Veteran Kelainan Upaya yang diusahakan oleh Tabung Pahlawan PV ATM, Insentif yang selama ini berjumlah RM500 setahun dinaikkan kepada RM1,000 setahun yang mana pembayarannya akan dibuat dalam dua peringat setahun.

Lebih ramai juga VATM yang akan dapat peluang menunaikan ibadah Haji setelah Najib Razak mengumumkan kenaikan kuota jemaah Haji bagi VATM dari 100 orang sebelum ini kepada 400 orang setiap musim.

Selain itu, Menteri Pertahanan Dato’ Seri Hishammuddin Hussein mengumumkan bahawa selain bantuan-bantuan yang disalurkan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV) satu Call Centre juga akan diwujudkan di JHEV sebagai pemudahcara bagi para veteran serta keluarga untuk menghubungi JHEV untuk mengutarakan masalah yang mereka hadapi.


Najib Razak juga telah melancarkan Kempen Tabung Pahlawan 2017.  Sebanyak RM1.85 juta telah disumbang oleh pihak korporat termasuk Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Weststar Sdn Bhd, Affin Bank, Boustead Plantations Berhad, Boustead Petroleum Marketing Sdn Bhd, Boustead Heavy Industries Corporation Bhd,  Tenaga Nasional Berhad dan Pharmaniaga Berhad.

Turut hadir dalam majlis tersebut termasuk Menteri Pertahanan Dato’ Seri Hishammuddin Hussein, Timbalan Menteri Pertahanan Dato’ Sri Mohd Johari bin Baharum, pucuk pemerintahan Angkatan Tentera Malaysia, dan Pengerusi Persatuan Veteran Angkatan Tentera, Senator Laksamana Tan Sri Mohd Anwar Mohd Nor (Bersara).  Turut hadir adalah lebih kurang 20,000 orang Veteran ATM iaitu lebih dari 15,000 orang Veteran ATM tidak berpencen yang dijemput.

 

 

GE14 Will Be The Dirtiest Elections Ever And This Is Why

Let’s start another lie

Every time election nears, you will see old issues being spun again just to show that the elections will be a dirty one – just so that when they lose again, the same reasons will be put forward to bait the monkeys that support them.

For GE14, Nurul Izzah has chosen to slander the Elections Commission.  The last elections she chose to slander her opponent, Raja Nong Chik.

After a four-year hiatus, Kuantan MP Fuziah Salleh is back slandering LYNAS. The LYNAS issue went quiet almost immediately after the last general elections.  Expect more demonstrations in the run-up to the next elections.

Hey! After four years I am hearing the name LYNAS again!

Whatever it may be, no matter if they win more seats or are able to hold on to the states they have been holding on to since 2008, the elections, according to the monkeys at Pakatan, will only get dirtier and dirtier. The country will, to use an ANALogy that the followers of Anwar Ibrahim might understand, “be deep in shit.”

But it is nothing new.  Emperor Lim Kit Siang, the de facto leader of Pakatan said that the previous general elections would be the dirtiest in history.

Everything is dirty according to Emperor Li Kit Siang

Anwar Ibrahim even went to town to claim that 40,000 foreigners, emphasising on Bangladeshis, voted in the last general elections.

Not contented, he issued a statement through PKR’s mouthpiece:

Anwar later claimed that he said no such thing

Even Anwar Ibrahim’s good friend from abroad, Azeem Ibrahim, whose homeland was split into three in 1947 into India, Pakistan and Bangladesh, joined in the circus to show his support for Anwar the Schizo.

Azeem Ibrahim also joined in the fray to condemn GE13

Don’t get me started on how they claimed that during the vote counting process, some vote counting centres experienced “blackouts” that resulted in “the victory of the Barisan Nasional.” And like monkeys getting excited at the sight of a plastic banana, the Pakatan supporters converged onto the Kelana Jaya stadium for the ‘Blackout 505’ gathering to hear more lies by Anwar Ibrahim alleging that Bangladeshi, Indonesians and  Filipino voters helped Barisan Nasional win.

However, four months later DAP’s Ong Kian Ming agreed with electiosn watchdog PEMANTAU that no blackout ever occured and there was no evidence whatsoever of any foreign voters tampering with the elections process.

Ong Kian Ming agreeing with PEMANTAU’s findings that no blackout ever occured and no foreigners voted in GE13

And in an about turn, master liar Anwar said he never made claims that there were 40,000 Bangladeshis who voted during GE13.

Speaking from the butt: Mr Anus Ibrahim

And Nurul Izzah who went on a smear campaign against her opponent Raja Nong Chik which led to her victory against the very popular man decided to settle the case out of court and issued an apology to Raja Nong Chik.

Do right and fear no man, until you get caught lying and fear you might lose in court

Pakatan is trapped in its own doings. You have a “son of” who disguised himself as a Malay and now is disguising himself as a Pribumi; you have a puppet President of a party who is Malay first but instead of getting a Cina to masuk Melayu, he masuk Cina.  You have the Secretary-General of a party who claims to have 10 steps to eradicate corruption but he himself was charged in court for corruption; You have a party President who admits to be just a seat-warmer for her jailed husband, wasting taxpayers’ money and voters’ time every time a by-election has to be held so her husband could contest to become a Member of Parliament.

And among themselves, they cannot agree on who is to lead the coalition.  Their solution to that is to desigate three appointments which, in the real sense, has no difference whatsoever other than the spelling and how the are pronounced.

So, the reason GE14 will be another “dirtiest elections in the history of Malaysia” is simply because the monkeys in Pakatan will spew lie after lie to justify their existence, to gain sympathy, and to collect “donation” from monkeys who are stupid enough to part with their money after listening to lies disguised as “issues” that will eventually go quiet after the election is done, only to be brought back to the surface at GE15.

And these are the people who want to save Malaysia…hopefully from them.

Many may have wised up to their antics. But there will always be those who will remain as monkeys.

Monkeysia if Pakatan wins

Pulau Pinang’s Pot-Smoking Initiatives Are Better

What has he been sniffing?

Between 2008 and 2010, the number of registered drug addicts in Pulau Pinang increased from 1,622 in 2008 to 3,753 in 2010.

Tokong’s Political Secretary Wong Hon Wai must have been smoking something when he told reporters yesterday that Pulau Pinang has better anti-corruption initiatives than that of the MACC.  Probably, he has been breathing the same air as the Tokong for far too long and has become as delusional, or psychopathic, as the Tokong has.

He said that since 2008, when DAP first came to power in Penang, it had adopted 10 initiatives to show its commitment to be a corruption-free state.  They include:

 1. Selling off government land in exchange for the opportunity for an under-priced purchase of a bungalow on Jalan Pinhorn by Tokong…okay, it has no swimming pool;
 2. Award projects to a company that has a paid-up capital 1,900 percent below the level stated in the government guideline;
 3. Allowing the Chief Minister to practice corruption and have him charged in court for graft;
 4. Pay a company 400 times more than the scheduled fees according to the Board of Engineers for a feasibility study.
 5. Construct the 19.5km Penang Island Link 1 (PIL-1) at RM7.5 billion, or RM385 million per km;
 6. Increase water tariffs several times since coming into power in 2008 to cover the 500 percent increase in the State Government’s annual operating expenditure;
 7. Allowing Kumpulan PDC Pulau Pinang (Penang Development Corporation) to register a pre-tax loss of RM17.18 million in 2015 despite selling off RM1.94 billion worth of government land since 2008;
 8. Pulau Pinang’s only affordable housing project gets planning approval from Majlis Bandaraya Pulau Pinang within 233 days; the Federal Government’s affordable housing project gets its planning approval from the MBPP in 516 days; yet a luxury condominium project built on a former government land given as payment to the company that has been awarded the Penang Tunnel project had its approval done by MBPP in just EIGHT (8) DAYS;
 9. The Klang Valley’s 37km LRT3 project which includes 2km of tunnel costs RM9 billion, or RM243 million per km.  Yet Pulau Pinang’s 30km LRT cost is at RM8.4 billion or RM280 million per km.  This went up by RM1.4 billion from the previous year;
 10. Suing every journalist that questions or highlight the lack of integrity of the Pulau Pinang State Government.

So, if the standard of anti-corruption in Pulau Pinang is higher, then Wong Hon Wai should just tell the state government to sign the MACC’s pledge because there should not be any compliance issue.

I challenge you, Hon Wai, to do so.

Many Malaysians Are Still Monkeys

Back in the 1970s and at least until the 1980s people in Europe thought that Malaysians live on trees.  That statement still holds true for the many whom have yet to evolve from their Homo habilis stage.

Four months ago some made fun of the Indians in India for vandalising the Tejas Express, a new and modern high-speed train that plies between Mumbai and Goa.

Screenshot of a web portal condemning Indians for vandalising the Tejas Express

Malaysians may have a literacy rate of 94.6 percent according to UNESCO but all that means is that only 29.5 million out of 31.19 million Malaysians can read. It does not mean that the 29.5 million are better educated than the 1.69 million who cannot read well.  Being able to read does not equate to being educated. It just means that smarter Malaysians have an IQ of a genius gorilla – points below the average human IQ, while the average Malaysian have the IQ of the smartest chimpanzee which is 40.

Take for example motorists who flout the law by driving at speeds in excess of the legal limit, or those who continue to use the emergency lanes after being given numerous warnings, or those who think that Malaysia is just one big rubbish dump.

The rubbish that was driving this car treated Malaysian like one big garbage dump

I am sure you have seen the Facebook posting by Datuk Najmuddin Abdullah,  MRT Corp Strategic Comunications and Stakeholder Relations Director on the number of vandalised properties just five days into full MRT SBK line operations.  I cannot believe how monkeys who call themselves Malaysians are still able to live in this modern world without having ever to evolve into proper human beings.

I will share you some of the photos that have been shared with me a few days ago:

Damaged toilet for the disabled at one of the MRT stations
Scratched seats – do these people have iron butt or something?
Rubbish thrown onto the roof of the Bukit Bintang MRT station
A disused spotlight and a broom – just how did they get there?

And do you remember this wall from a previous posting of mine?

The Rukunegara (National Principles) wall on the concourse level of the Merdeka station
Chipping from the damaged Rukunegara wall

Even the Rukunegara wall at the Merdeka MRT Station was not spared damage. According to RapidKL staff, parents allowed their children to practice wall-climbing there.  If I were there I would smack the children and throw their useless parents onto the electrified tracks.  At least it would help minimise the carbon footprint!

And believe it or not, as hard as concrete may be, nothing is Malaysian-proof. Even the hardest of concrete can be chipped by ordinary Malaysians.

A concrete bench is chipped

Netizens and news portals screamed for blood while BigDog seemed to at a loss for words to describe the horrors inflicted by these monkeys.

And up until last weekend, MRT Corp has had to fork out a sum in the region of RM10,000 to repair SOME of the damages. Not all could be repaired.  This is money that could have been put to better use elsewhere to help provide better services to the riders.

And just when you think people have learnt and slide somewhat out of their simian form, this morning I received a WhatsApp message containing damages done to toilets at the MRT Maluri station.

A door handle of one of the toilet booths’ door that has come off at the MRT Maluri station
What did they shit? Rocks?
Damaged pipe at one of the sinks at the MRT Maluri station

Perhaps, it is time for Prasarana to increase its auxilliary police patrols at stations and pay attention to the CCTVs.  Nab these monkeys and charge them in court for committing mischief.  If the damage done costs more than RM25, then the offender is liable to be punished by a jail term that may extend to five years or with fine or with both.

If it is RM25 or less, then the offender is still liable to a jail term of not less than one year but may extend to five years, or with fine, or with both.

Never give face to monkeys because they will usually get worse if they do not get the harshest form of punishments.  If this is not done, we shall continue to have them live amongst us and claim themselves to be “educated” Malaysians while their behaviour reflect that they still live on trees.

A monkey Malaysian – picture courtesy of TV Smith

But trust me on this: there will be a group of lawyers who oppose the government who will defend the action of these monkeys.  That is why they think they are always right and it is their right to behave like scums.

The MRT Park And Ride Issue

The MRT Park & Ride has come under criticisms over its parking rates

I received a message via WhatsApp about a person who experienced a shocker at one of the MRT Multi-Storey Park and Ride.  The following is the message:

Park n Ride service at MRT station – users beware !!! 😡😡😡

Last night, July 19th, I parked my car at the park and ride MRT station at Phileo Damansara, n took MRT ride to Pavilion to watch a movie. Came back, I paid MR21.00 for parking for about 5 hrs !!!
It was supposed to be MR4.30 per entry. 
Checked with parking staff, was told I was among many drivers who kena “hangtam”. 
To qualify for MR4.30 per entry, one MUST use TnGo card at car park entrance, MRT ride going, MRT ride returning & car park exit. If you did not use TnGo card for any of the 4 points above, you pay the per hour rate !!!
Felt cheated, as there was no such notice at car park or MRT ticketing counter.

As usual, I would seek clarification from the source, which I am now sharing with you:

MEDIA RELEASE

SAME TOUCH ‘N GO CARDS NEEDED FOR PARKING AND TRAIN TO GET SPECIAL RATES
Kuala Lumpur, 21 July 2017: Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) wishes to address several issues which have arisen following the opening of Park and Ride facilities in conjunction with the commencement of full service of the MRT Sungai Buloh-Kajang (SBK) Line.
MRT Corp has received several complains from users of the various Park and Ride facilities along the SBK Line of them not being charged the RM4.30 per entry rate and having to pay more despite using the MRT service.
MRT Corp Director of Strategic Communications and Stakeholder Relations Dato’ Najmuddin Abdullah said in order for users to enjoy the RM4.30 per entry rate, the user has to follow several steps.
Firstly, he said users must use the same Touch ‘n Go cards which they had used to enter the Park and Ride, to get on the train by tapping it at the MRT station fare gates.
“The same card used to enter the Park and Ride has also got to be used at the fare gates of the station before boarding the MRT train because this is the only way that we can differentiate who has parked and ridden on the train, and who has not,” he said.
Najmuddin said those who fail to use the same Touch ‘n Go card would unfortunately be charged the full standard hourly parking rates despite taking the train by using a different card or by buying a token.
“Cases of those who used the Park and Ride who were charged the standard hourly rate was mainly due to this,” he said.
In addition to having the use the same card at the Park and Ride and to ride the train, Najmuddin said there were also several other steps which needed to be followed.
He said on the return journey, users must also ensure that the same Touch ‘n Go card is used to exit the station, and then exit the Park and Ride.
“Please take note that tapping in during the first journey, and tapping out during the return journey, has to take place at the same station, which is the MRT station that is attached to the Park and Ride.
“We have had instances where a user took the train at a station attached to a Park and Ride, and then returned to the park and ride by bus. This will result in the standard hourly rate being charged,” he explained.
In addition to this, on the return leg, there is a time limit of two (2) hours between a user tapping out of the fare gates at the MRT station and to exit the Park and Ride.
Users should also be aware that if they use the same Touch ‘n Go card for the Park and Ride to tap in at the fare gates at a station, and then exit the fare gates at the same station without getting out at another station, they will also be charged the standard hourly rate.
“What this means is that if a person enters a station, takes the train everywhere but does not get out at any station, then returns to the station where he or she began the journey and tap out there, he or she will not get the special rate,” he explained.
Dato Najmuddin said MRT Corp will add more signage at the Park and Ride to explain what was needed to be done so that users could enjoy the RM4.30 per entry charge for those who used the MRT service.
“In view of the situation, we urge those who have used the Park and Ride and complied with the steps mentioned above except for the step about using the same card to ride on the train to seek refunds from MRT Corp,” he said.
Please email to mrtparkingfeedback@mymrt.com.my or call the MRT Corp Parking Operations Unit at 03 – 2081 5328 or 03 – 2081 5330.
Najmuddin said this only applied to the Park and Ride at Sungai Buloh, Phileo Damansara, Maluri, Taman Midah, Taman Suntex, Bandar Tun Hussein Onn, Bukit Dukung and Sungai Jernih.
For the other parking facilities along the SBK Line such as at Kwasa Damansara, Kwasa Sentral, Bandar Utama, Pusat Bandar Damansara, and Kajang; Najmuddin said they were owned and controlled by external parties
“Users can contact their operators of these car parks directly for any issues to be addressed,” he said.
The parking rates for the Park and Ride facilities are attached.
-ends/-

I hope the above explanation is satisfactory.

Defence: RMAF’s A400M Proves Its Worth In Marawi

Many often question the purchases of military hardware by the Malaysian Armed Forces without once realising the need for those platforms. The purchase of the A400M airlifter by the Royal Malaysian Air Force (RMAF) did not escape such criticisms.

This morning while many were asleep, a RMAF A400M aircraft was loaded with 19 tonnes of aid for the people trapped in Marawi City. This is the first Human And Disaster Relief (HADR) mission that involves the A400M.

RMAF A400M (M54-04) while being loaded with HADR aid

The A400M is a new-generation airlifter that is capable of lifting 17 tonnes of payload more than the other large transport aircraft in the RMAF’s inventory – the C-130H, and is able to fly 200km/h faster too.  It is said to be able to carry what the C-130H cannot carry, and land and take-off from where the C-17 cannot.

The Battle of Marawi that began on 23 May 2017 has killed not only the combatants but also innocent civilians. Apart from being caught in crossfires, 40 civilians are known to have died as a result of dehydration and a further 19 due to diseases contracted in congested evacuation camps.

The Malaysian SMART team accompanying the aid awaits as more aid makes its way to the aircraft hold

Due to the good relationship between the Najib Razak and Duterte administrations HADR aid is being sent from Malaysia to assist the people of Marawi. 11 personnel from the Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team (SMART) are also sent to assist in the distribution of the aid.

The A400M is captained by Lieutenant-Colonel Baharin bin Mohamad RMAF and is assisted by Major Wan Azrul bin Wan Azmi RMAF. The aircraft will take approximately 4 hours and 15 minutes to Cagayan de Oro and will be on ground for nine to ten hours. No refuelling is required for the aircraft to make its return leg unlike the C-130H.

It is without doubt that the RMAF had chosen the perfect aircraft, without which such mission would have required the utilisation of more aircraft and manpower, and a higher operating costs.